STRONA ARCHIWALNASerdecznie zapraszamy na naszą nową stronę: IZBAKOLEI.PL
MenuMenu

Uwaga! Zmiana terminu konferencji „Nawierzchnie szynowe 2020”.


Informujemy Państwa, że z przyczyn obiektywnie od nas niezależnych, kierując się troską o zdrowie naszych klientów, podjęliśmy decyzję o przełożeniu konferencji na inny termin. Chcemy by konferencja zorganizowana została w bezpiecznych dla wszystkich warunkach i tak szybko jak to tylko możliwe.

 

 


 

 

Miło nam poinformować oraz zaprosić Państwa do udziału w:

II edycji konferencji technicznej „NAWIERZCHNIE SZYNOWE"
przygotowanie inwestycji, budowa i utrzymanie infrastruktury szynowej
która odbędzie się w dniach 2-3 kwietnia 2020 r. w Wiśle w CK „STOK" 

Konferencja organizowana jest we współpracy z PARTNEREM STRATEGICZNYM: 

Przyspieszenie i ułatwienie procesu inwestycyjnego i utrzymaniowego w nawierzchnie szynowe. Innowacyjne wdrożenia, sprawdzone konstrukcje, nowe procesy i technologie. Wysoka jakość i bezpieczeństwo nawierzchni szynowych. Przepisy, regulacje, certyfikacje związane z produktami i pracami zwicizanymi z nawierzchnia szynowa. Między innymi takie zagadnienia będą tematem drugiej edycji konferencji technicznej.

Nawierzchnia od A do Z
Wydarzenie skierowane jest do podmiotów rynku kolejowego zaangażowanych we wszystkie etapy inwestycji i utrzymania nawierzchni szynowych. Instytucji i firm biorących udział w tych procesach od fazy budowania specyfikacji przetargowych i projektów, poprzez etapy zamówienia, uzgodnienia, produkcji i dostawy, następujący po nim czas magazynowania, zabudowy, regulacji i odbiorów po moment eksploatacji, utrzymania, diagnostyki i serwisu.

Innowacje, inwestycje i edukacja
Założeniem programowym konferencji jest otwarta, merytoryczna i skupiona na faktycznych problemach dyskusja specjalistów od nawierzchni szynowych. Tematyka koncentrować się będzie na obecnie stosowanych regulacjach, procesach, rozwiązaniach technicznych i konstrukcjach; ale również na innowacjach, nowych trendach i zmieniających się zasadach wpływających na obecny proces inwestycji w nawierzchnie szynowe.

Spotkania, kontakty, networking...
Planujemy, ze wśród uczestników znajdą się przedstawiciele producentów (rozjazdy, podkłady, mocowania, maszyny, diagnostyka itd.), firm wykonawczych i biur projektowych , zarządców, instytucji nadzorczych i badawczych. Rozmowy i dyskusje z innymi uczestnikami wydarzenia, zarówno w trakcie sesji jak i w trakcie planowanych przerw kawowych czy kolacji, z pewnością pozwolą rozwijać interesujące tematy, poznawać punkt widzenia innych stron procesu inwestycyjnego, rozwiązywać pojawiające się problemy and last but not least budować profesjonalną sieć kontaktów. 

Szczegółowych informacji, dotyczących organizowanego spotkania udzieli Państwu Zbigniew Wiśniewski pod nr. tel. 508 500 995 lub e-mail: z.wisniewski@izbakolei.pl 

PATRONAT KONFERENCJI

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ