STRONA ARCHIWALNASerdecznie zapraszamy na naszą nową stronę: IZBAKOLEI.PL
MenuMenu

Partner strategiczny

 

 

GRUPA KZN BIEŻANÓW 

Najlepsze pomysły na biznes, są prostą odpowiedzią na realne potrzeby rynku. Nie inaczej było w naszym przypadku. Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe „Bieżanów” od 70 lat zajmują się produkcją rozjazdów kolejowych. W tym okresie stały się jednym z niekwestionowanych liderów tej subbranży w Polsce. W trakcie procesu prywatyzacyjnego i wynikających z niego działań stabilizujących sytuację finansową (lata 2004-2006) nasi udziałowcy i pracownicy dostrzegli wiele niedociągnięć w funkcjonowaniu całego sektora rynkowego. Obejmowały one kompetencyjne luki na poszczególnych etapach realizacji zadań inwestycyjnych i utrzymaniowych związanych z nawierzchniami szynowymi.

Odpowiedzią na te problemy stał się pomysł stworzenia struktury biznesowej realizującej w sposób kompleksowy powyższe zadania. Klient, zarządzający infrastrukturą torową lub realizujący zadania inwestycyjne z nią związane, w jednym miejscu powinien otrzymać w pełni profesjonalną i kompleksową obsługę, począwszy od projektowania, poprzez doradztwo, produkcję elementów, obsługę logistyczną oraz, finalnie – budowę i późniejsze serwisowanie dróg szynowych. Pierwszym krokiem w tym kierunku była zdecydowana ekspansja w segmencie infrastruktury tramwajowej oraz stworzenie nowego pionu zajmującego się zabudową nawierzchni szynowych (Oddział Robót Zewnętrznych).
Równolegle rozbudowane zostały też wewnętrzne działy projektowania i badań rozwojowych pozwalające wdrażać innowacyjne rozwiązania dotyczące produkcji, zabudowy i serwisowania kluczowych elementów nawierzchniowych, takich jak rozjazdy. Choć wdrożenie powyższych działań zbliżało nas do założonego celu, to w efekcie okazało się niewystarczające. Kolejnym krokiem była zatem decyzja właścicieli o rynkowej ekspansji dokonywanej poprzez stworzenie i rozwój grupy kapitałowej – w krótkim czasie KZN „Bieżanów” nabył udziały w spółkach, jak również tworzył od podstaw zupełnie nowe podmioty gospodarcze (2010-2015).

PARTNER ZŁOTY

w ustaleniach

PARTNER BRĄZOWY

SPONSORZY

w ustaleniach

  Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
  2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
  3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
  4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
   a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
   b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
  9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

  AKCEPTUJĘ