STRONA ARCHIWALNASerdecznie zapraszamy na naszą nową stronę: IZBAKOLEI.PL
MenuMenu

Dzień 1 22.03.2018 r. – czwartek

12:00 – 14:00 Rejestracja oraz zakwaterowanie uczestników
14:00 – 15:00 Lunch
15:00 Uroczyste rozpoczęcie Konferencji

Prowadzący: Adam Musiał, Dyrektor Generalny, Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei,

Moderator: Rafał Leszczyński, Prezes Zarządu, Grupa KZN Bieżanów,
Sławomir Bijak, Członek Zarządu, Dyrektor Handlowy ds. Koordynacji Sprzedaży, Grupa KZN Bieżanów

15:15  - 15:30 Wystąpienie inauguracyjne:

Rafał Leszczyński, Prezes Zarządu
Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe "Bieżanów" Sp. z o.o. - Grupa KZN Bieżanów.
Wystąpienie inauguracyjne 

15:30 – 18:00  Wystąpienia i prezentacje:

 • Nasycalnia Podkładów w Czeremsze Sp. z o.o., Ryszard Sokołowski, Prezes Zarządu, „TSI- aspekty drewnianej nawierzchni kolejowej” 
 • Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe „Bieżanów” Sp. z o.o., Magdalena Kamińska, Dyrektor ds. Techniki i Jakości, „Materiały i konstrukcje stosowane w rozjazdach kolejowych. Tendencje podnoszenia parametrów eksploatacyjnych rozjazdów - sieć PKP PLK/bocznice” 
 • KZN Rail Sp. z o.o., Grzegorz Leszczyński, Prezes Zarządu, „Blokowy transport rozjazdów - studium przypadków Zabłocie/Pruszków/Rejowiec”

16:45 - 17:00 Przerwa kawowa

 • Vossloh Fastening Systems, Artur Wróblewski, Dyrektor Sprzedaży na Europę Wschodnią, „Podkłady i podrozjazdnice z tworzyw sztucznych” 
 • Instytut Kolejnictwa, Ośrodek oceny bezpieczeństwa, Iwona Karasiewicz, specjalista administracyjno-ekonomiczny, „Analiza ryzyka w nawierzchni szynowej” 
 • PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Daniel Dygudaj, Pełnomocnik Zarządu PKP PLK ds. Szkód Górniczych, Dyrektor ZLK Sosnowiec, Temat w uzgodnieniu 
 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, dr hab. inż., prof. nzw. Kazimierz Kłosek, „Materiał antropogeniczny w nawierzchni i podtorzu – monitoring wybranych parametrów w świetle aktualnych wymagań”
 • Politechnika Śląska, Wydział Budownictwa, dr hab. inż. Ryszard Walentyński, Prof. nzw. w PŚl, Kierownik Katedry Mechaniki i Mostów, „Co to jest Wolfram Mathematica i co wie o kolejnictwie?”

19:00       Uroczysta kolacja

Wręczenie statuetek

„STRATEGICZNY PARTNER – GRUPA KZN BIEŻANÓW”

Wieczór z DJ

Dzień 2 23.03. 2018 r. – piątek

7:00 – 9:00 Śniadanie
9:00 – 10:00 Podsumowanie Konferencji

DOKUMENTY DO POBRANIA

Program

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych oraz ich przetwarzaniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jana Karola Chodkiewicza 17.
 2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.
 3. Administrator pozyskuje dane wyłącznie bezpośrednio.
 4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji kontraktów handlowych. Po zakończeniu ich trwania w innych zgodnych z prawem celach np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
  a) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane firmom zewnętrznym w celu zabezpieczenia i realizacji kontraktów.
  b) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych orz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 7. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 8. Zgoda na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać przez Pana/Panią wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres sekretariat@izbakolei.pl co skutkować będzie usunięciem z bazy Administratora.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem.

AKCEPTUJĘ